AKUT OPSTÅET SYGDOM

Akut opstået sygdom på alle hverdage

Ved akut opstået sygdom kan du uden forudgående tidsbestilling henvende dig i klinikken ml. kl. 14.30-15.30.
Det vil være lægerne på skift, som varetager akuttiden.

Der må påregnes nogen ventetid i dette tidsrum. Alle patienter med akut opstået sygdom bliver tilset og behandlet i den rækkefølge, de er registreret. Hvis du møder i akuttiden med et problem, som ikke er af akut karakter, så vil du få tildelt en ordinær tid en anden dag, hvor der er bedre tid til undersøgelse og udredning.
De øvrige læger, som ikke varetager akuttiden, tilser patienter med forudgående tidsbestilling.
 

Lægevagten: 70 15 07 00
Du kan ringe til Lægevagten ved akut opstået sygdom i tidsrummet kl. 16.00-8.00 samt på helligdage og i weekender på tlf: 70 15 07 00.
Hvis problemet ikke kan løses telefonisk, så kan du blive tilset i Lægevagtens konsultation eller ved sygebesøg af vagtlægen.
 

Ambulance: ring 112
Ved livstruende tilstande.
 

Skadestuen: 70 15 07 08
Du kan ikke mere henvende dig på Skadestuen uden forudgående kontakt til visiterende sygeplejerske på ovenstående nummer.
 

Skadestuen Fjorden: 47 32 77 41
Ved akut opstået psykisk sygdom eller forværring af kendt psykisk sygdom, kan du henvende dig på Skadestuen Fjorden, Smedegade 10-16. Der er åbent hele døgnet.
 

Giftlinien: 82 12 12 12
Ved forgiftninger, eller mistanke om mulig forgiftning, kan man få råd og vejledning ved at ringe til Giftlinien. Der er døgnåbent.
 

Tandlægevagten: 29 60 01 11
Telefonisk henvendelse kl. 9.30-11.30 i weekender og på helligdage.
Børn: Gratis
Voksne: Minimum 800 kr lørdage og 1100 kr på søn- og helligdage alt efter hvilken behandling, der ydes.