RECEPTFORNYELSE

Du kan her forny din faste medicin. Dog ikke vanedannende medicin. Hvis dine faste ordinationer ikke er tilgængelige, kontakt venligst sekretæren telefonisk.

TIDSBESTILLING

Er beregnet til IKKE-akutte henvendelser. Vedr. akutte tider bedes du kontakte sekretæren telefonisk.

E-KONSULTATION

Du kan her skrive spørgsmål til lægen, f.eks. blodprøvesvar. Dette modul er IKKE til medicin- og tidsbestilling samt akutte henvendelser.

NYHEDER

NYT FRA KLINIKKEN

VACCINATION AF GRAVIDE IMOD KIGHOSTE:

Sundhedsstyrelsen tilbyder gravide i 3. trimester af graviditeten vaccination imod kighoste. Som udgangspunkt gives vaccinationen i forbindelse med 3. graviditetsundesøgelse i ca. 32. uge.  

Hvis du som gravid allerede har været til 3. graviditetsundersøgelse og ikke har fået vaccinen, så er du velkommen til at bestille en tid hos sygeplejersken til dette. 

 

INFLUENZA-VACCINATION 2019:

Når efteråret og vinteren nærmer sig, bliver det også sæson for influenza. Influenza er en virus, som kan ramme alle. Risikoen ved influenza er størst, hvis du er over 65 år, har en kronisk sygdom eller er stærkt overvægtig. 

Influenza og de alvorlige følgesygdomme kan forebygges ved vaccination. 

Bliv gratis vaccineret

Vaccinationen mod influenza er gratis hos lægen, hvis du enten er fyldt 65 år, førtidspensionist, har en kronisk sygdom, er gravid eller på anden måde er i en risikogruppe.

Du kan blot møde op til åbent hus i klinikken på følgende dage:

Mandag d.4.11 kl.13.00-15.30

eller

Torsdag d.7.11 kl.13.00-15.30


Du kan også møde op ét af de steder, hvor de praktiserende læger i Roskilde i samarbejde med kommunen tilbyder gratis vaccination. Se mere på http://roskilde.dk/influenzavaccination

 

 

KORT TID

Vi er nu startet på vores nye tidsbestilling med "KORT TID", og det har fungeret rigtig godt her de første par måneder. Tak fordi I har taget godt imod konceptet. Der er stadig ledige "KORTE TIDER" om morgenen, så hvis du ønsker at blive tilset af læge eller sygeplejerske så book en tid.
Det kan du gøre enten:

 1. - via hjemmesiden dagen før fra kl.12 (BEMÆRK: tiderne frigives først efter kl.12!)
 2. ​- eller ring samme dag telefonisk kl.8.00 - 9.30. Så er du garanteret en tid

Husk at "KORT TID" er til enkle problemstillinger uanset varigheden. Se mere nedenunder. 

Når du booker via hjemmesiden, så bookes en kort tid som "KT" under den kategori, der passer bedst på problemet. 

 

 

NYT OM KORT TID

Som forklaret nedenfor så indfører vi 1. september en ny måde at bestille tid på. Samtidig afskaffer vi lægernes telefontid fra kl. 8-9 og vores akuttid om eftermiddagen fra kl. 14.30-15.30.

Når du  i øjeblikket og frem til d. 1. september elektronisk bestiller tider vedr. problemstillinger der egner sig til kort tid, så bliver den afvist og vi henviser til, at du i stedet booker en  kort tid fra d. 1. september og frem. 

Vi har lavet en lille folder, der informerer om det nye system. Den ligger i venteværelserne i klinikken, så når du kommer, så er du velkommen til at tage et eksemplar med hjem. 

 

NYT tidsbestillingssystem

 

Den 1. september 2019 indfører vi en ny måde at bestille tid på. Vi har valgt at kalde vores nye tidstype KORT TID, fordi der er tale om en aftale, som kun kan bestilles kort tid forinden, som der er kort ventetid på og som er kort, da du kun vil kunne få hjælp til en enkel problemstilling ved denne tidstype.

Grunden til, at vi vælger at ændre vores tidsbestilling, er at vi i perioder har en uacceptabel lang ventetid.

I vores nye tidsbestillingssystem er du garanteret tid samme dag hvis du:

 • Booker en tid på vores hjemmeside dagen før fra kl. 12 eller henvender dig telefonisk senest kl. 09.30 samme dag.
 • Accepterer vilkårene for KORT TID.

KORT TID:

 • Kan anvendes ved alle simple problemstillinger, uanset hvor længe du har haft problemet.
 • Kan kun anvendes til ét emne pr. gang, og du må ikke have andre aftaler i Roskilde Lægehus samme dag.
 • Kan ikke bookes til en specifik læge eller sygeplejerske på et specifikt tidspunkt. Tiden er vejledende, og du kommer til hos den behandler, der først har tid.

 

KORT TID kan IKKE anvendes til følgende problemstillinger:

 • Kontrol af kronisk sygdom (Diabetes, KOL, forhøjet blodtryk mm), herunder receptfornyelse.
 • Samtaleterapi
 • Forebyggende undersøgelser (graviditeskontroller og forebyggende børneundersøgelser, screeningsundersøgelser for livmoderhalskræft)
 • Attester (motorattest, forsikringsattester, kommunale attester mm)
 • Vaccinationer

 

Bookning af KORT TID kan foretages

 • Fra dagen før kl. 12.00 via vores hjemmeside
 • Telefonisk samme dag i tidsrummet 08-09.30.

 

Du kan fortsat bestille tider hos din læge eller sygeplejerske på samme måde som tidligere, dvs. via vores hjemmeside eller telefonisk kl. 08-11.45.

 

Afskaffelse af din læges telefontid:

For at kunne se flest mulige patienter, vil lægerne ikke mere tage telefon kl. 08-09. I stedet sidder vores sekretærer og sygeplejersker klar til at hjælpe dig i tidsrummet 08-11.45. Hvis det viser sig at der er tale om et problem, som vores personale ikke kan løse, vil du enten blive tilbudt en tid eller at en læge eller en sygeplejerske ringer til dig inden frokost samme dag.

 

Mæslinger i Roskilde 

Der er konstateret mæslinger hos et barn på 13 måneder i Roskilde-området. Se mere på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside her;

https://stps.dk/da/nyheder/2019/barn-paa-13-maaneder-smittet-med-maeslinger/

Hvis du er i tvivl om du eller dit barn er smittet med mæslinger, så MØD IKKE OP! Ring til os så vi kan rådgive dig om det videre forløb, evt. prøvetagning mm. 

Sidste nyt; 

Kl. 10.45: Vi har nu igen strøm, og telefonerne fungerer. Forvent lidt ventetid resten af dagen, da vi naturligvis er bagud efter strømnedbruddet her til morgen. 

Hvis du uden held har fosøgt at ringe til lægerne i telefontiden, så skriv gerne en mail til os i stedet. 

Fredag d. 22.3.19: Vi har strømnedbrud og derfor virker telefonerne ikke. 

Den foreløbige melding er, at vi har strøm igen omkring kl. 10.

Ved akut opstået sygdom har vi som altid mulighed for at se dig kl. 14.30-15.30. 

 

Log in på hjemmesiden, nu med NemId.

Adgangen til vores hjemmeside er nu blevet ændret, og det er muligt at logge ind med NemId.

Første gang du logger ind efter ændringen, skal du bruge din sædvanlige adgangskode. Herefter bliver du automatisk sendt videre til NemId, hvor du skal bekræfte din identitet vha. nøglekortet.

Ved fremtidig elektronisk kontakt til klinikken kan du vælge om du vil logge in med NemId eller på "gammeldags" vis vha. en kode, der sendes til din e-mail eller til dit mobiltelefon. 

Børn under 15 år skal oprettes af forældrene og deres identitet skal ligeledes bekræftes. Brug fanebladet til højre i log in billedet. 

Hvis man ikke har NemId er det desværre ikke længere muligt at bruge selvbetjeningsløsningerne. 

Nye reservelæger

Vi har netop budt velkommen til to nye reservelæger; Signe Nielsen og Adeel Sethi, der skal være i klinikken i henholdsvis 12 og 6 måneder. Billeder følger. Tag pænt imod dem. 

 

Vaccinationspriser

Vores rejsevaccinationspriser er opdaterede. Disse er gældende fra dd. med mindre du allerede har fået prisoverslag og har reserveret tid til vaccination. 

 

Fredag d. 1. marts lukket fra kl. 13

Fredag d. 1. marts lukker klinikken ekstraordinært kl. 13. Ved akut opstået sygdom kl. 13-16 henviser vi til Allehelgensgade Lægehus, Allehelgensgade 7, Roskilde. Tlf. 46350066

 

Mæslinger

Vedr. udbrud af mæslinger og evt. vaccination af yngre vokse, se mere information på:

www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/vaccinationer/mfr-vaccination/mfr-vaccination-til-voksne

Uvaccinerede personer født efter 1986 samt personer født i perioden 1975-1986 skal være særligt opmærksomme. For personer født før 1975 gælder, at hvis de er vokset op i Danmark, har de med meget stor sandsynlighed (95-98%) haft mæslinger. 

Urinprøver

Ved mistanke om blærebetændelse skal du som udgangspunkt aflevere en urinprøve i klinikken. Du bedes ringe først  - helst til læge eller sygeplejerske imellem kl. 8-9 - og aftale et tidspunkt for afleveringen af prøven. Efter kl. 9 kontaktes sekretæren. 

Fravær for klinikkens faste læger

Fredag d. 11. januar er klinikkens fem faste læger på fælles udviklingsmøde. Klinikken passes af vores lægevikar Ann Maria Jørgensen sammen med vores reserverlæger Hildegunn Helset og Andreas Pihl. Desuden er vores sygeplejersker og sekretærer som altid parat til at hjælpe. Der kan forekomme lidt ekstra ventetid denne dag på telefonerne og i akuttiden. 

 

Juleferie

Lægehuset har juleferie. Mellem jul og nytår er der mulighed for behandling af akut opstået sygdom d. 27. og 28. december. Der vil de samme dage være mulighed for at komme i kontakt med en af husets læger i tidsrummet 08-09 mhp spørgsmål der ikke kan vente til efter nytår. Der kan ikke skrives e-mails før 2. januar.

God Jul og Godt nytår
Roskilde Lægehus

Legetøj i venteværelset

Vi har desværre været nødt til at fjerne vores legetøj fra venteværelset. I forbindelse med at vi er blevet akkrediteret, er vi blevet opmærksomme på, at det er vanskeligt at sikre at legetøjet altid er helt rent. Det ville kræve, at vi vaskede det imellem hver enkelt af vores små patienter. Medbring derfor gerne selv lidt legetøj til at fordrive tiden med. 

 

Tilskudsændringer til medicin imod astma og KOL

Fra d. 19.11.18 er der en del lægemidler imod astma og KOL, der ændrer tilskudsstatus. Læs mere på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside her;

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2018/tilskuddet-til-medicin-mod-astma-og-kol-bliver-aendret/~/media/5BA4DA17A9414DF5B5EE68AD73B61EC3.ashx

Hvis din medicin er på listen over de lægemidler der ændrer tilskudsstatus så kontakt venligst din læge eller sygeplejerske. 

 

TELEFONER; MANDAG D. 8.10 KL. 8

Vi har desværre problemer med vores telefoner nu til morgen. Det er pt. ikke muligt at ringe til lægehuset.  Vores leverandør arbejder på højtryk for at løse problemet, men man kan desværre ikke sige noget om, hvornår problemet er løst. Vi beklager meget. 

 

Drop-in røntgen på Roskilde Sygehus er lukket d. 5.10.18 hele dagen

 

INFLUENZA-VACCINATION 2018:

Når efteråret og vinteren nærmer sig, bliver det også sæson for influenza. Influenza er en virus, som kan ramme alle. Risikoen ved influenza er størst, hvis du er over 65 år, har en kronisk sygdom eller er stærkt overvægtig. 

Størstedelen af de patienter, der blev indlagt med alvorlig influenza i vinteren 2017-2018 var ikke blevet vaccineret.

Influenza og de alvorlige følgesygdomme kan forebygges ved vaccination. 

Bliv gratis vaccineret

Vaccinationen mod influenza er gratis hos lægen, hvis du enten er fyldt 65 år, førtidspensionist, har en kronisk sygdom, eller på anden måde er i en risikogruppe.

Du kan blot møde op til åbent hus i klinikken på følgende dage:

Tirsdag d. 2.10 kl. 12.45-15.30

eller

Torsdag d. 11.10 kl. 12.45-15.30


Du kan også møde op ét af de steder, hvor de praktiserende læger i Roskilde i samarbejde med kommunen tilbyder gratis vaccination. Se mere på http://roskilde.dk/influenzavaccination

 

LUKKEDAGE I KLINIKKEN

Vi skal akkrediteres og har derfor lukket hele dagen både onsdag d. 12.9 og onsdag d. 19.9. Begge dage kan man ved AKUT opstået sygdom kontakte nedenstående læger. 

Den 12.9 henviser vi til Lægerne, Algade 4. De kan kontaktes på telefon 30290203.

Den 19.9 henviser vi til Allehelgensgade Lægehus, telefon 46350066

 

 

NYT PÅ HJEMMESIDEN

Se de nye afsnit under fanen "Praktisk information" omkring prøvesvar og privatlivspolitik.

VIGTIG INFORMATION OM BLODTRYKSMEDICIN

Der er fundet potentielt sundhedsskadelige urenheder i flere varianter af medicin med det aktive stof valsartan, som typisk gives for forhøjet blodtryk og hjertesvigt.

Patienter, der er i behandling med de berørte lægemidler (det er valsartan fra tre firmaer, altså ikke alle valsartan produkter), er af Lægemiddelstyrelsen blevet bedt om at kontakte deres læge snarest muligt for at blive skiftet over på anden medicin. Man har optalt, at det handler om ca. 1200 patienter i alt i Danmark.

De tre firmaers produkter kan findes på følgende liste: https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2018/blodtryksmedicin-med-valsartan-tilbagekaldes/~/media/EA036B1B87BC4451B95B142935B94906.ashx

Hvis du er i behandling med det pågældende middel, så kontakt klinikken. Stop ikke med medicinen før du har været i kontakt med lægen. 

 

NYT FRA SEKRETARIATET:

Vores sekretær Margit Allentoft har desværre valgt at søge nye græsgange og har fået job tættere på sin bopæl.

Pr. 1. juli vil du i stedet møde vores nye sekretær Tina Lindholdt Pedersen. Tina kommer fra en anden lægepraksis og har mange års erfaring fra almen praksis. 

I sekretariatet kan du også møde vores vikarer Camilla og Janne. Pr. 13.7 har vi også Anna, der er medicinstuderende på sidste del. Hun hjælper med sekretæropgaver, tager blodprøver og assisterer ved div. sygeplejeopgaver. 

Tag godt imod de nye medarbejdere.

Og husk at der er åbent for personlig henvendelse dagligt kl. 8-14, dog ikke kl 12-12.40 (onsdage 12-13.10)

FERIEAFVIKLING:

Vi afvikler ferie på skift, og det er derfor muligt at du ikke kan træffe din faste læge eller sygeplejerske. Vi dækker naturligvis for hinanden ved fravær og holder åbent hele sommeren. HUSK at du ikke kan skrive til din faste læge, når hun holder ferie. 

NYT FRA SEKRETARIATET:

Sekretariatet er hårdt belastet. Vi opfordrer alle til at bestille tider via vores hjemmeside. 

Alle der ønsker direkte kontakt med sekretæren i receptionen skal køre sundhedskortet igennem kortlæseren og trykke "tidsbestilling og andet". Sekretæren kalder op og ekspederer efter tur. 

VED VACCINATIONER:

Alle der er blevet vaccineret bedes vente 30 minutter i venteværelset efterfølgende, inden klinikken forlades. Der kan i ekstremt sjældne tilfælde komme reaktioner på vaccinerne i op til 30 minutter efter at disse er givet. 

 

Husk at scrolle ned for at se alle nyheder....

TORSDAG D. 26.04 OG ONSDAG D. 09.05 LUKKER KLINIKKEN KL. 12. VED AKUT OPSTÅET SYGDOM IMELLEM KL. 12-16 KAN ALLEHELGENSGADE LÆGEHUS KONTAKTES PÅ TLF. 46350066

NY FAST LÆGE I KLINIKKEN

Pernille Holten Hansen har nu formelt overtaget Gitte Søndergaards praksisandel. Alle vores patienter har fået brev fra Region Sjælland om denne ændring og er blevet tilbudt lægeskifte. Du skal ikke foretage dig yderligere, hvis du fortsat ønsker at være patient hos os. 

Pernille overtager Gitte Søndergaards tidligere patienter. 

 

 

PATIENTTILFREDSHEDS-UNDERSØGELSE

Vi gennemfører i øjeblikket en patienttilfredshedsundersøgelse som et led i vores akkreditering. Du får derfor udleveret et spørgeskema, når du har været hos lægen eller sygeplejersken. Vi beder dig om at udfylde dette, så vi kan få en høj svarprocent.  Svarene vil naturligvis blive brugt til at forsøge at gøre vores klinik endnu bedre. 

Undersøgelsen er afsluttet medio april. Tak til alle der tog sig tid til at svare.

VENTETIDER PÅ TELEFONERNE

Vi har i øjeblikket mange telefoniske henvendelser, også i lægernes telefontid imellem kl. 8-9. Hvis du trykker ”0” for først ledig læge, så betyder det ikke, at du kommer først i køen. Vores telefonsystem kigger hele tiden hen over alle lægernes telefonkø og placerer opkaldet via ”0” dvs. ”først ledig læge” i den kø, hvor der er kortest ventetid. Vi opfordrer alle til at bruge vores hjemmeside og gerne sende e-mails til lægerne med korte, ikke-akutte problemstillinger. Her kan også bestilles tider. Endelig kan sygeplejersken også give prøvesvar mm.

CANNABIS SOM MEDICIN

Den 1. januar 2018 trådte en forsøgsordning med medicinsk cannabis i kraft. Vores faglige selskab, Dansk selskab for almen medicin finder ordningen problematisk af flere årsager. Dette er vi enige i. Læs mere her; http://www.dsam.dk/files/55/info_om_cannabis_som_medicin_010118.pdf

 

BLODTRYKSMEDICIN OG HUDKRÆFT??

Flere medier refererer idag d. 4.12.17 til en undersøgelse, der viser, at der er fundet en sammenhæng mellem indtag af blodtryksmedicin der indeholder "hydrochlorthiazid" og udviklingen af hudkræft.

Det er en kendt bivirkning ved stoffet, at huden bliver mere lysoverfølsom, men den direkte sammenhæng mellem indtagelse af lægemidlet og udviklingen af hudkræft, er ikke ordentligt afklaret.

Sundhedsstyrelsen har nu meldt ud, at de ikke mener, at undersøgelsen bør føre til ændringer for patienter i behandling med hydrochlorthiazid.

Se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

https://www.sst.dk/da/nyheder/2017/hydrochlorthiazid-kaedes-sammen-med-hudkraeft

 

NÅR DU BESTILLER TID PÅ NETTET

VI ER ALLE "DIN EGEN LÆGE", MEN HUSK AT BESTILLE TID HOS "DIN FASTE LÆGE", SOM ER DEN LÆGE DU ER TILDELT / HAR VALGT I KLINIKKEN. DET GØR DIT BESØG MERE OPTIMALT, AT DU OG LÆGEN KENDER HINANDEN.

 

NY HJEMMESIDE

Vi har fået ny hjemmeside.

Hvis du er ny brugere af patientprotalen på vores nye hjemmeside:

kontakt da venligst klinikken for oprettelse

 

FÅR DU FAST SMERTESTILLENDE ELLER VANEDANNENDE MEDICIN?

Sundhedsstyrelsen kræver, at praktiserende læger kun må udlevere fast smertestillende eller vanedannende medicin ved personligt fremmøde hos læge eller sygeplejerske. Dette for at vurdere fortsat behov for medicinen,og  om der er mulighed for anden eller supplerende behandling, samt opfølgning på bivirkninger og abstinenssymptomer.

Bestil en tid hos din læge til en årskontrol og efterfølgende tider hos sygeplejerskerne.

MAILS TIL LÆGEN

Du kan ikke sende din læge en besked når vedkommende er fraværende pga. ferie eller kurser. Tidspuknterne fremgår under den enkelte læge.

Hvis din henvendelse ikke kan vente, til din læge er tilbage, kan du skrive til en anden af husets læger.

BØRNEUNDERSØGELSER OG KRONIKERKONTROLLER

Det er ikke muligt at booke børneundersøgelser i aftenkonsultationen om onsdagen.
Ingen børneundersøgelser eller kronikerkontroller i skolernes ferier. D

Dvs. uge 42, 51, 52, 8, 14 og 26 til  31.

VACCINATIONER

HPV VACCINE

NYHED: Som noget nyt tilbydes nu også HPV-vaccination til homoseksuelle drenge. Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside;

https://www.sst.dk/da/nyheder/2018/hpv-vaccination-til-drenge,-der-er-til-drenge

Data viser IKKE en sammenhæng mellem HPV-vaccinen og syndromerne POTS og CRPS. Det konkluderer det Europæiske Lægemiddelagentur, der har afsluttet en sikkerhedsvurdering af HPV-vaccinerne. Sundhedsstyrelsen ajbefaler fortsat vaccination af 12-årige piger, for at forebygge livmoderhalskræft og redde liv!

INFLUENZAVACCINATION

Influenzavaccination opstarter i oktober måned.

For ydereliger information læs her