RECEPTFORNYELSE

Du kan her forny din faste medicin. Dog ikke vanedannende medicin. Hvis dine faste ordinationer ikke er tilgængelige, kontakt venligst sygeplejersken telefonisk

TIDSBESTILLING

På grund af corona er det kun muligt at bestille tid online til videokonsultation, telefonkonsultation og blodprøver. Hvis din tid kræver fremmøde i klinikken, bedes du kontakte vores sekretærer telefonisk

E-KONSULTATION

Du kan her skrive spørgsmål til lægen, f.eks. blodprøvesvar. Dette modul er IKKE til medicin- og tidsbestilling samt akutte henvendelser

NYHEDER

NYT FRA KLINIKKEN

Receptfornyelse på vanedannende og afhængighedsskabende medicin.
 

Det er igen muligt at møde op til receptsygeplejersken dagligt mellem kl.8-12 uden forudgående aftale til fornyelse af vanedannende og afhængighedsskabende medicin.
Dette gælder KUN vanedannende og afhængighedsskabende medicin.


 

 

Kort tid i skolernes sommerferie
 

Vi garanterer normalt en kort tid på alle hverdage ved henvendelse til klinikken inden kl. 9.30 samme dag. Vi og vores personale afvikler jo også ferie, og derfor kan der forekomme dage, hvor vi ikke kan opfylde garantien om en tid samme dag. Vi kan forbeholder os ret til at vurdere om en henvendelse med en given problemstilling evt. kan vente. Alle akutte patienter vil naturligvis blive set. 

 
 
 

Mundbind 14. juni 2021

Sundhedsstyrelsen kommer med nye anbefalinger om borgernes brug af mundbind i sundhedsvæsenet. Anbefalingerne gælder fra 14. juni.

Fremover anbefales brug af mundbind til patienter, der har symptomer

 • der kan være tegn på COVID-19
 • til alle der skal testes for COVID-19
 • og på enkelte steder på sygehuse og i almen praksis

Følgende gælder fra 14. juni 2021

Borgere og patienter anbefales at bruge mundbind i følgende situationer:

 • ved ophold i venteværelser, da der kan være personer med luftvejssymptomer – det vil sige almen praksis, akutmodtagelse, akutklinik, vagtlæge og øre/næse/hals speciallægepraksis
 • hvis de har symptomer og bryder selvisolation fx. for at komme til læge eller på sygehus
 • når de skal testes for COVID-19
   

Husk at scrolle ned for at se alle nyheder....

 

Telefonkonsultationer

 

Under Corona-epidemien har Danske Regioner givet mulighed for at vi har kunnet afvikle konsultationer via telefon og video for at nedbringe smitterisikoen ved kontaktspredning.
Denne mulighed har Danske Regioner valgt at afvikle fra 1. juni 2021, hvilket betyder at konsultationer igen vil være ved fremmøde i klinikken som udgangspunkt.
Der vil være enkelte muligheder for at afvikle konsultationen via videokonsultation på Min Læge-app’en, men det gælder desværre ikke alle typer af konsultationer.
Vi er naturligvis kede af denne beslutning, da vi ved at mange patienter har være rigtig glade for den alternative måde at “gå til lægen” på. Det har på mange måder gjort hverdagen lettere og mere uproblematisk.
Vi har åbent for "kort tid" hver formiddag med online bestilling, men du skal være særligt opmærksom på at det stadig gælder, at man ikke må fremmøde i klinikken, hvis man har symptomer på Covid19-infektion, eller er nær kontakt eller har været udsat for mulig smitte.
Vi beklager den øgede logistik og udfordring dette vil betyde, men ser frem til igen at se jer i klinikken
 
 

Renovering i lægehuset og parkering

 

Vi skal i gang med en større renovering af vores kælder. Arbejdet starter d. 25.5 og forventes at vare ca. 3 måneder. I denne periode vil antallet af p-pladser bag klinikken være begrænset, bl.a. forventer vi, at der skal opstilles en skurvogn, som vil optage min. 2 p-pladser. Vi henviser til offentlig parkering, fx. på Smeltz Plads.

Vores håndværkere har lovet at tage alle tænkelige hensyn, men der kan være lidt larm og andre gener i perioden. 

 

COVID-pas

Hvis du har behov for en udskrift der dokumenterer, at du er vaccineret imod COVID-19, så skal du henvende dig til Borgerservice i din hjemkommune. 

 

COVID-vaccination

Hvis du er i tvivl om du tilhører gruppen af særligt sårbare patienter (gruppe 5), så kan du læse mere her; 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021/Corona/Vaccination/Gruppe-5/OnePager-Maalgruppe-5-A4.ashx?la=da&hash=C1B5F00F39E146DB78840D82F1B79D18A7E75617

 

E-mail konsultationer

Vi oplever en stor stigning i antallet af e-mail konsultationer. Vores sygeplejersker hjælper os med besvarelsen af disse, og du kan derfor ikke altid forvente, at det er din faste læge der skriver tilbage til dig.

Vi har fortsat op til 3 hverdages svartid på e-mails, så henvendelser vedr. akutte problemstillinger skal du fortsat ringe til os om. 

 

COVID-vaccination

 

Den gode nyhed er jo heldigvis, at tre vacciner imod COVID-19 er blevet godkendt af det europæiske lægemiddelagentur, EMA. Udrulningen af vaccinationen er startet. De borgere der skal vaccineres først får besked, - enten via det plejecenter, hvor de bor eller via e-boks/brev fra Sundhedsstyrelsen. Vi ved ikke yderligere på nuværende tidspunkt og kan ikke sige noget om, hvem der står næst i køen til at blive vaccineret. Derfor beder vi om, at I ikke kontakter os med spørgsmål om dette. Følg i stedet med i dagspressen og afvent indkaldelse. Og se også på;

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Hvornaar-bliver-det--din-tur-til-at-faa-tilbud-om-vaccine-mod-COVID-19

 

Genindførelse af "kort tid"

 

Fra d. 7.12.20 genindfører vi vores kort tids koncept. Her har vi tider hver formiddag hvor vi ser alle typer af problemstillinger, dog ikke attester, årskontroller af kronisk sygdom, børneundersøgelser eller graviditetskontroller. Tiderne kan bookes dagen fra kl. 12 via vores hjemmeside eller samme dag ved at ringe til sekretæren kl. 8-9.30. 

Som noget nyt indfører vi "kort tid telefonkonsultation". Dvs. at det også er muligt at booke tid til en kort telefonkonsultation om et emne. 

HUSK at vi stadig ikke kan se patienter med luftvejssymptomer (hoste, feber, forkølelsessymptomer af en hver art). Hvis der er tvivl så ring til sekretæren. 

Kort tid er til en problemstilling pr konsultation for at sikre at alle kan komme til, og så vi kan sikre, at der ikke sidder for mange i vores venteværelse på en gang. 

 

Mundbind

Vi vil gerne bede alle der kommer I klinikken om at bære mundbind, så vi I fællesskab kan passe godt på hinanden. I vores konsultationslokaler har vi en række plexiglas-skærme, som vi vil benytte. Her kan mundbindet evt. tages af. Hvis vi i løbet af konsultationen får brug for at undersøge dig, så tager vi som behandlere mundbind på. 

 

Bookning af podning for coronavirus

 

Se mere på Region Sjællands hjemmeside; 

https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/samarbejde-og-indsatser/coronavirus/Sider/default.aspx

Alle borgere (også børn over 2 år) med milde symptomer eller helt uden symptomer kan nu selv booke tid til podning på www.coronaprover.dk

Patienter med mere udtalte symptomer, fx.  høj feber eller åndenød skal naturligvis stadig kontakte os telefonisk. 

Vi har meget travlt på telefonerne på trods af ekstra bemanding, så vi henviser til at man selv booker podning. På den måde kan vi bedre og hurtigere hjælpe de alvorligere syge.

Lægehuset har ingen indflydelse på ventetid på coronatest. Vi har ingen mulighed for at fremskynde test.

 

Blodprøver

 

Det er nu muligt at booke tid til blodprøver elektronisk.

Vælg tidsbestilling -> vælg årsag->blodprøver. Herefter (den følgende linje) vælg behandler->vælg XB

Det er fortsat lukket for drop-in blodprøver

 

Videokonsultationer

 

Pga COVID er vi nødsaget til at aflyse en del konsultationer. Mange af dem kan vi i stedet gennemføre som videokonsultationer. Videoopkald kører vi via app'en "min læge", som du kan downloade gratis til både Apple og Android. Du aftaler konsultationstidspunktet med din læge via telefon eller mail. Du kan finde en guide her:

https://kap-s.dk/wp-content/uploads/2020/03/Guide-videokonsultation__Patient.pdf

hvor der også er et telefonnummer til supportmuligheder. 

 

Spørgsmål om coronavirus: 

 

Det gælder stadig, at du IKKE må møde op hos lægen, hvis du har mistanke om, at du kan være smittet. Ring i stedet til klinikken

Hvis du ikke er syg men har spørgsmål om coronavirus, så kan du finde yderligere oplysninger på www.coronasmitte.dk  Det er også muligt at ringe til den fælles myndighedshotline på tlf. 70220233.

Belast venligst ikke Lægevagten med opkald om coronavirus med mindre det drejer sig om egentlig sygdom. 

 

 

Vigtig information om coronavirus (COVID19)

Corona-virus fra Kina

Der er nu tilfælde med smitte i Europa  og også i Danmark.
Vi vil gerne undgå at smitten spredes.
 

Hvis du har brug for lægehjælp, og måske har COVID19, skal du derfor ikke komme i lægehuset, men i stedet ringe til os.

 
Du kan muligvis have COVID19 hvis du opfylder disse tre kriterier:
 
1) Har hoste, åndenød eller ondt i halsen
OG
2) Har feber
OG
3) Har været i områder med risiko for COVID19, eller har været i kontakt med nogen der har COVID19 indenfor den seneste måned
 
Opdateret information kan du finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside; 
 
 

Important information about novel coronavirus (COVID 19)

 

If you have symptoms of an airway infection (e.g. cough, fever and/or troubled breathing) and have either travelled in areas with infection or have been in contact with an individual suspected of having COVID-19 or a confirmed case of COVID-19, please contact us by phone and do not come to the clinic unannounced.

 
 
 
For further information about the novel  coronavirus, please visit; 
 

 

Kort tid i skoleferier

 

Vær opmærksom på at vi ikke kan garantere kort tid i skolernes ferier. Vi og vores personale afvikler også ferie, og det kan derfor være nødvendigt, at vi henviser ikke-akutte problemer til et senere tidspunkt. 

Det drejer sig om uge 8, de tre hverdage før påske, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, uge 27-32, uge 42 og i juleferien. 

Husk at scrolle ned for at se alle nyheder....

 

VACCINATION AF GRAVIDE IMOD KIGHOSTE:

Sundhedsstyrelsen tilbyder gravide i 3. trimester af graviditeten vaccination imod kighoste. Som udgangspunkt gives vaccinationen i forbindelse med 3. graviditetsundesøgelse i ca. 32. uge.  

Hvis du som gravid allerede har været til 3. graviditetsundersøgelse og ikke har fået vaccinen, så er du velkommen til at bestille en tid hos sygeplejersken til dette. 

KORT TID

Vi er nu startet på vores nye tidsbestilling med "KORT TID", og det har fungeret rigtig godt her de første par måneder. Tak fordi I har taget godt imod konceptet. Der er stadig ledige "KORTE TIDER" om morgenen, så hvis du ønsker at blive tilset af læge eller sygeplejerske så book en tid.
Det kan du gøre enten:

 1. - via hjemmesiden dagen før fra kl.12 (BEMÆRK: tiderne frigives først efter kl.12!)
 2. ​- eller ring samme dag telefonisk kl.8.00 - 9.30. Så er du garanteret en tid

Husk at "KORT TID" er til enkle problemstillinger uanset varigheden. Se mere nedenunder. 

Når du booker via hjemmesiden, så bookes en kort tid som "KT" under den kategori, der passer bedst på problemet. 

 

NYT tidsbestillingssystem

 

Den 1. september 2019 indfører vi en ny måde at bestille tid på. Vi har valgt at kalde vores nye tidstype KORT TID, fordi der er tale om en aftale, som kun kan bestilles kort tid forinden, som der er kort ventetid på og som er kort, da du kun vil kunne få hjælp til en enkel problemstilling ved denne tidstype.

Grunden til, at vi vælger at ændre vores tidsbestilling, er at vi i perioder har en uacceptabel lang ventetid.

I vores nye tidsbestillingssystem er du garanteret tid samme dag hvis du:

 • Booker en tid på vores hjemmeside dagen før fra kl. 12 eller henvender dig telefonisk senest kl. 09.30 samme dag.
 • Accepterer vilkårene for KORT TID.

KORT TID:

 • Kan anvendes ved alle simple problemstillinger, uanset hvor længe du har haft problemet.
 • Kan kun anvendes til ét emne pr. gang, og du må ikke have andre aftaler i Roskilde Lægehus samme dag.
 • Kan ikke bookes til en specifik læge eller sygeplejerske på et specifikt tidspunkt. Tiden er vejledende, og du kommer til hos den behandler, der først har tid.

 

KORT TID kan IKKE anvendes til følgende problemstillinger:

 • Kontrol af kronisk sygdom (Diabetes, KOL, forhøjet blodtryk mm), herunder receptfornyelse.
 • Samtaleterapi
 • Forebyggende undersøgelser (graviditeskontroller og forebyggende børneundersøgelser, screeningsundersøgelser for livmoderhalskræft)
 • Attester (motorattest, forsikringsattester, kommunale attester mm)
 • Vaccinationer

 

Bookning af KORT TID kan foretages

 • Fra dagen før kl. 12.00 via vores hjemmeside
 • Telefonisk samme dag i tidsrummet 08-09.30.

 

Du kan fortsat bestille tider hos din læge eller sygeplejerske på samme måde som tidligere, dvs. via vores hjemmeside eller telefonisk kl. 08-11.45.

 

Afskaffelse af din læges telefontid:

For at kunne se flest mulige patienter, vil lægerne ikke mere tage telefon kl. 08-09. I stedet sidder vores sekretærer og sygeplejersker klar til at hjælpe dig i tidsrummet 08-11.45. Hvis det viser sig at der er tale om et problem, som vores personale ikke kan løse, vil du enten blive tilbudt en tid eller at en læge eller en sygeplejerske ringer til dig inden frokost samme dag.
 

Log in på hjemmesiden, nu med NemId.

Adgangen til vores hjemmeside er nu blevet ændret, og det er muligt at logge ind med NemId.

Første gang du logger ind efter ændringen, skal du bruge din sædvanlige adgangskode. Herefter bliver du automatisk sendt videre til NemId, hvor du skal bekræfte din identitet vha. nøglekortet.

Ved fremtidig elektronisk kontakt til klinikken kan du vælge om du vil logge in med NemId eller på "gammeldags" vis vha. en kode, der sendes til din e-mail eller til dit mobiltelefon. 

Børn under 15 år skal oprettes af forældrene og deres identitet skal ligeledes bekræftes. Brug fanebladet til højre i log in billedet. 

Hvis man ikke har NemId er det desværre ikke længere muligt at bruge selvbetjeningsløsningerne. 


Vaccinationspriser

Vores rejsevaccinationspriser er opdaterede. Disse er gældende fra dd. med mindre du allerede har fået prisoverslag og har reserveret tid til vaccination. 

 

Mæslinger

Vedr. udbrud af mæslinger og evt. vaccination af yngre vokse, se mere information på:

www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/vaccinationer/mfr-vaccination/mfr-vaccination-til-voksne

Uvaccinerede personer født efter 1986 samt personer født i perioden 1975-1986 skal være særligt opmærksomme. For personer født før 1975 gælder, at hvis de er vokset op i Danmark, har de med meget stor sandsynlighed (95-98%) haft mæslinger. 


Urinprøver

Ved mistanke om blærebetændelse skal du som udgangspunkt aflevere en urinprøve i klinikken. Du bedes ringe først  - helst til sekretær eller sygeplejerske imellem kl. 8-9 - og aftale et tidspunkt for afleveringen af prøven. Sekretærerne kan træffes indtil kl.12.

 

Legetøj i venteværelset

Vi har desværre været nødt til at fjerne vores legetøj fra venteværelset. I forbindelse med at vi er blevet akkrediteret, er vi blevet opmærksomme på, at det er vanskeligt at sikre at legetøjet altid er helt rent. Det ville kræve, at vi vaskede det imellem hver enkelt af vores små patienter. Medbring derfor gerne selv lidt legetøj til at fordrive tiden med. 


FERIEAFVIKLING:

Vi afvikler ferie på skift, og det er derfor muligt at du ikke kan træffe din faste læge eller sygeplejerske. Vi dækker naturligvis for hinanden ved fravær og holder åbent hele sommeren. HUSK at du ikke kan skrive til din faste læge, når hun holder ferie. 


VED VACCINATIONER:

Alle der er blevet vaccineret bedes vente 30 minutter i venteværelset efterfølgende, inden klinikken forlades. Der kan i ekstremt sjældne tilfælde komme reaktioner på vaccinerne i op til 30 minutter efter at disse er givet. 

 

Husk at scrolle ned for at se alle nyheder....

 

NY FAST LÆGE I KLINIKKEN

Pernille Holten Hansen har nu formelt overtaget Gitte Søndergaards praksisandel. Alle vores patienter har fået brev fra Region Sjælland om denne ændring og er blevet tilbudt lægeskifte. Du skal ikke foretage dig yderligere, hvis du fortsat ønsker at være patient hos os. 

Pernille overtager Gitte Søndergaards tidligere patienter. 

 

CANNABIS SOM MEDICIN

Den 1. januar 2018 trådte en forsøgsordning med medicinsk cannabis i kraft. Vores faglige selskab, Dansk selskab for almen medicin finder ordningen problematisk af flere årsager. Dette er vi enige i. Læs mere her; http://www.dsam.dk/files/55/info_om_cannabis_som_medicin_010118.pdf

 

NY HJEMMESIDE

Vi har fået ny hjemmeside.

Hvis du er ny brugere af patientprotalen på vores nye hjemmeside:

kontakt da venligst klinikken for oprettelse

 

FÅR DU FAST SMERTESTILLENDE ELLER VANEDANNENDE MEDICIN?

Sundhedsstyrelsen kræver, at praktiserende læger kun må udlevere fast smertestillende eller vanedannende medicin ved personligt fremmøde hos læge eller sygeplejerske. Dette for at vurdere fortsat behov for medicinen,og  om der er mulighed for anden eller supplerende behandling, samt opfølgning på bivirkninger og abstinenssymptomer.

Bestil en tid hos din læge til en årskontrol og efterfølgende tider hos sygeplejerskerne.

MAILS TIL LÆGEN

Du kan ikke sende din læge en besked når vedkommende er fraværende pga. ferie eller kurser. Tidspuknterne fremgår under den enkelte læge.

Hvis din henvendelse ikke kan vente, til din læge er tilbage, kan du skrive til en anden af husets læger.

BØRNEUNDERSØGELSER OG KRONIKERKONTROLLER

Det er ikke muligt at booke børneundersøgelser i aftenkonsultationen om onsdagen.
Ingen børneundersøgelser eller kronikerkontroller i skolernes ferier. D

Dvs. uge 42, 51, 52, 8, 14 og 26 til  31.

VACCINATIONER

HPV VACCINE

NYHED: Som noget nyt tilbydes nu også HPV-vaccination til homoseksuelle drenge. Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside;

https://www.sst.dk/da/nyheder/2018/hpv-vaccination-til-drenge,-der-er-til-drenge

Data viser IKKE en sammenhæng mellem HPV-vaccinen og syndromerne POTS og CRPS. Det konkluderer det Europæiske Lægemiddelagentur, der har afsluttet en sikkerhedsvurdering af HPV-vaccinerne. Sundhedsstyrelsen ajbefaler fortsat vaccination af 12-årige piger, for at forebygge livmoderhalskræft og redde liv!

INFLUENZAVACCINATION

Influenzavaccination opstarter i oktober måned.

For yderligere information læs her