OM KLINIKKEN

Faste læger
 
Roskilde Lægehus består af 5 faste læger. Vi tilstræber at alle vores patienter er tilknyttet én af disse læger.
Ved "kort tid" og ved akut opstået sygdom kan alle husets læger samt reservelæger benyttes.
 
Pernille Holten Hansen
Sif Kielgast
Gitte Krogh Madsen
Line Øster-Rothenborg
Betina Kornblit
 

Uddannelseslæger
 
Roskilde Lægehus deltager i uddannelsen af speciallæger. Alle vores reservelæger er uddannede læger, som har været ansat som sygehuslæger i kortere eller længere tid. Nogle af lægerne er ansat her i huset som led i deres generelle videreuddannelse (KBU), andre er her som led i deres specialisering til praktiserende læger. De læger der uddanner sig til praktiserende læger kan være forskellige steder i deres specialisering: 

  • Introduktions-stilling: introduktion til specialet almen medicin, varighed er 6 måneder i almen praksis.
  • Hoveduddannelse til praktiserende læge består af:
    • fase 1: 6 måneder i almen praksis
    • fase 2: 2 1/2  år på 5 forskellige sygehusafdelinger med returdage til praksis ca. 1 dag pr. måned.
    • fase 3: 12 måneder i praksis som afslutning på speciallægeuddannelsen.

 
 
Vores reservelæger er for tiden:
 
Elizabeth Petersen ( fase 1, kommer på returdage ca. 1 gang om måneden, mens hun er ansat på hospitalet).

Aleksandar Martinov Kostov (KBU stilling)

Signe Nielsen (introduktionsstilling)

Simon Frost (hovedudannelse, kommer på returdage ca. 1 gang om måneden, mens han er i hospitalsdelen)