ATTESTER

Når du modtager en anmodning/brev om udfyldelse af attest til pensionsselskab, forsikringsselskab, Arbejdsmarkedets Erhverssikring og lign., skal anmodning ALTID medbringes til lægehuset i papirform.
Denne indscannes i journal og indeholder bl.a. vigtige oplysninger om attesttype, afregning, og hvortil attesten skal sendes.

Ved booking af tid til attest kontakt da altid sekretariatet. Hav attestnr.eller attestnavn klar - dette gør bookingen lettere, da der i de fleste tilfælde skal sættes ekstra tid af.