ATTESTER

Når du modtager en anmodning/et brev om udfyldelse af attest til pensionsselskab, forsikringsselskab, Arbejdsmarkedets Erhverssikring og lign., skal anmodning ALTID medbringes til lægehuset i papirform.
Denne indscannes i journal og indeholder bl.a. vigtige oplysninger om attesttype, afregning, og hvortil attesten skal sendes.

Ved egenbetaling skal der afregnes ved skranken samme dag som udfyldelse af attest. Hvis ikke du er i besiddelse af betalingsoplysninger til den instans, der beder om attesten, skal du i første omgang afregne selv. Du får faktura med til refundering fra ex. arbejdsgiver.

Ved booking af tid til attest kontakt da altid sekretariatet. Hav attestnr.eller attestnavn klar - dette gør bookingen lettere, da der i de fleste tilfælde skal sættes ekstra tid af.