ATTESTER

Når I modtager en anmodning/et brev om udfyldelse af attest til Pensionsselskab, Forsikringsselskab, Arbejdsmarkedets Erhverssikring og lign. skal anmodning altid medbringes i lægehuset i papirform.
Denne indscannes i journal og indeholder bl.a. vigtige oplysninger om attestnavn, afregning, og hvortil attesten skal sendes.

Ved booking af tid til attest kontakt da altid sekretariatet. Hav attestnr.eller attestnavn klar - dette letter bookingen, da der i de fleste tilfælde skal sættes ekstra tid af.