BLODPRØVETAGNING

Husk venligst; Ingen henvendelse i klinikken uden forudgående tidsbestilling. Dette gælder også for blodprøvetagning.

 

Pga. Corona-pandemien er vores drop-in for blodprøvetagning desværre fortsat lukket. Der er dog åbnet op for elektronisk tidsbestilling til blodprøvetagning. Gå ind under TIDSBESTILLING på vores forside.

Hvis du ikke kan komme i lægehuset, kan du få taget blodprøverne på Roskilde Sygehus. Hvis dette er tilfældet, bedes du kontakte lægehuset, og sikre dig, at blodprøvebestillingen ligger klar til sygehuset. Sygehusets åbningstider fremgår af hjemmesiden;

https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/roskildesygehus/Afdelinger/klinisk-biokemisk-afdeling/afsnit-og-funktioner/Sider/blodproever.aspx 
 

Det er heller ikke muligt at benytte drop-in på sygehuset, du skal derfor bestille tid til blodprøvetagning på sygehuset, så der undgåes store forsamlinger.

https://www.blodproever.dk/Account/NemIdLogin?RequestPath=%2F 

 

 

Nedenstående er IKKE gældende under Corona-pandemien:

Blodprøvetagning

Du kan få taget blodprøver, når læge eller sygeplejerske har bestilt dem. Vores bioanalytiker eller en af sygeplejerskerne tager blodprøver i klinikken dagligt kl. 8-10 uden forudgående tidsbestilling.
Du møder blot op, registerer dig på ankomstskærmen i venteværelset og trykker "Blodprøver".