BLODPRØVETAGNING

Husk venligst; Ingen henvendelse i klinikken uden forudgående tidsbestilling. Dette gælder også for blodprøvetagning.

 

Pga. Corona-pandemien er vores drop-in for blodprøvetagning desværre fortsat lukket. Der er dog åbnet op for elektronisk tidsbestilling til blodprøvetagning. Gå ind under TIDSBESTIILING på vores forside.

Hvis du ikke kan komme i lægehuset, kan du få taget blodprøverne på Roskilde Sygehus. Hvis dette er tilfældet, bedes du kontakte lægehuset og sikre dig, at blodprøvebestillingen ligger klar til, at sygehuset kan tage blodprøverne. Sygehusets åbningstider fremgår af hjemmesiden;

https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/roskildesygehus/Afdelinger/klinisk-biokemisk-afdeling/afsnit-og-funktioner/Sider/blodproever.aspx 
 

Det er heller ikke muligt at benytte drop-in på sygehuset, du skal derfor bestille tid til blodprøvetagning på sygehuset, så der undgåes for store forsamlinger.

https://www.blodproever.dk/Account/NemIdLogin?RequestPath=%2F 

 

 

Nedenstående er ikke gældende under Corona-pandemien:

Blodprøvetagning

Du kan få taget blodprøver, når læge eller sygeplejerske har bestilt dem. Vores bioanalytiker eller en af sygeplejerskerne tager blodprøver i klinikken dagligt kl. 8-10 uden forudgående tidsbestilling.
Du møder blot op, registerer dig på ankomstskærmen i venteværelset og trykker "Blodprøver".