BLODPRØVETAGNING

Blodprøvetagning

Du kan få taget blodprøver, når læge eller sygeplejerske har bestilt dem. Vores bioanalytiker eller en af sygeplejerskerne tager blodprøver i klinikken dagligt kl. 8-10 uden forudgående tidsbestilling.
Du møder blot op, registerer dig på ankomstskærmen i venteværelset og trykker "Blodprøver". 

Hvis du ikke kan komme i klinikken kl. 8-10, kan du få taget blodprøverne på Roskilde Sygehus. Hvis dette er tilfældet, bedes du kontakte lægehuset og sikre dig, at blodprøvebestillingen ligger klar til, at sygehuset kan tage blodprøverne. Sygehusets åbningstider fremgår af hjemmesiden;

https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/roskildesygehus/Afdelinger/klinisk-biokemisk-afdeling/afsnit-og-funktioner/Sider/blodproever.aspx 
 

Det er muligt at bestille tid til blodprøvetagning på sygehuset, så man undgår kø:

https://www.blodproever.dk/Account/NemIdLogin?RequestPath=%2F